Çatışma Analizi Bosna Savaşı Örneği

Bu çalışmada, Çatışma Analizi ve Çözümü Alanı kapsamında 21.yüzyılın eşiğinde kanlı bir savaşa ev sahipliği yapmış olan Bosna Hersek savaşı incelenmiştir. 1990 yılı sonrası Balkanlarda yaşanan istikrarsızlıklar en çok Bosna Hersek’i etkilemiş ve felakete sürüklemiştir. Bu çalışmanın amacı, günümüzde birçok bölgede yaşanan çatışmaların incelenmesine yorum katabilmektir. Çatışma haritalaması yöntemiyle hazırlanan bu çalışma, Çatışma Akış Şeması şeklinde tanımlanan sırasıyla; Çatışmanın tarihi ve tarihsel arka planı, çatışmanın tarafları, çatışmanın konusu, çatışmanın nedenleri ve koşulları, çatışmanın bağlamı, çatışmanın dinamiği, çatışmanın sonucu ve müdahale yöntemleri ile Bosna Hersek çatışmasını açıklamaktadır. Son olarak ise sonuç bölümünde Bosna Hersek’in mevcut durumu için yorumlar yapılmış ve barışçıl bir çözüm için katkı sağlamak adına öneriler dile getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çatışma, çatışma haritalaması, çatışma analizi, Bosna Hersek çatışması.

Metnin tamamını okumak için:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir