Küresel Siyaset

Küresel Siyaset

Küresel Siyaset;  dış siyaset, uluslararası ilişkiler ve güvenlik gibi alanların yanı sıra iç siyaset, aynı zamanda dini, toplumsal ve kültürel araştırmalar, tarih, ekonomi ve enerji gibi alanlara da odaklanmayı amaç edinmiş gönüllü bir platformdur. Bu bağlamda da Türkiye’nin dört bir yanından gönüllü yazarların ortaya koyacağı çalışmalarla, karar alıcılara etki etmek amaçlanmaktadır.


Bilindiği üzere Türkiye, son yıllarda gerek devlet gerekse toplum düzeyinde, “medeniyet coğrafyası” ya da “gönül coğrafyası” şeklinde zikrettiği bölgelere yönelik ilgisini arttırmakta; dahası bu bölgedeki meselelerin çözümünde devlet nezdinde aktif bir rol almaktadır.Türk milleti, yeniden köklerine ve özüne dönüş bağlamında tarihine, kültürel birikimine ve mirasına her geçen gün daha da ilgi duymaktadır.Gelecekte Türkiye’nin etki alanı Ortadoğu, Balkanlar, Kafkaslar, Afrika ve Avrupa gibi birçok bölgede daha fazla hissedilecektir.Bu minvalde de hem  karar alıcılara yön gösterecek, hem de halkı bilinçlendirerek meselelere yönelik farkındalık ve duyarlılık oluşturacak düşünce kuruluşlarına olan ihtiyaçtan haliyle artacaktır.

İşte bu amaçlara yönelik olarak kurulmuş olan platformumızda, Türkiye’nin etki alanında bulunan coğrafyaların yanı sıra, küresel çapta yaşanan tüm siyasi, iktisadi, askeri, sosyal ve kültürel meseleler ele alınacak; aynı zamanda diğer birçok platformdan farklı olarak dış siyasetin yanında Türkiye’nin iç siyasetine yönelik meselelere de odaklanılacaktır.

Son olarak, platformumuzda yer alacak içeriklerde,  ideolojik ya da siyasi partizanlığa yer verilmeyeceği gibi, Türk milletinin dini ve milli  değerlerine aykırı içerikler de kabul edilmeyecektir.