Karl Marx: Hayatı, Düşünceleri Ve Dünyaya Etkileri

KARL MARX: HAYATI, DÜŞÜNCELERİ VE DÜNYAYA ETKİLERİ

MARX'IN DÜŞÜNCELERİ

SONUÇ

KAYNAKÇA

Avatar

Abdul Qudous Masroor

Karadeniz Teknik Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrencisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir