MakaleSiyaset Bilimi

Karşılaştırmalı Siyaset

KARŞILAŞTIRMALI SİYASET

Karşılaştırmalı siyaset, siyaset biliminin ana dallarından biridir. Bir insanın farkında olmadan ya da farkında olarak mantık çerçevesinde düşünmesidir. Siyasetin ne olduğunun farkına varmak için her konuda mantık aranır. Akla ve mantık duygusuna sorunsuz şekilde yerleşen konular siyaset için doğru olabilir. Nitekim mantık sadece siyaset için değil günlük yaşamda insanın rutinleri içinde önemli yere sahip olmalıdır. Bu mantığın aranmasına siyaset biliminde karşılaştırmalı siyaset denir.

Karşılaştırmalı siyaset; devletlerin iç siyasetinde, iç ve dış politikalarında, rejimlerinde ve uluslararası siyasetlerinde görülür. (KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER – Ünite 1 Konu Anlatımı 1, 2019)

İç siyasette halkın huzuru ve refahı için çalışmalar yürütülmesi gerekir. Huzur ve refah; ekonomi, kişi başına düşen milli gelir, sağlık, ulaşım, erişim, haberleşme gibi unsurlar ile sağlanır. Bu unsurlar birbirleri ile bağlantılı şekilde ve mantık çerçevesi içerisinde yapılmalıdır. Çalışmalar sırasında mantığa ters düşen durumları siyaset bilimi kabul etmez.

İç ve dış siyaset politikalarında ise ülke adına çıkarlar ön plana çıkmalıdır. Gerçekleşecek olaylarda ülkenin menfaatleri ön plana çıkmazsa halkın refah seviyesinde düşüş gözlemlenmesi kaçınılmaz olacaktır.

Karşılaştırmalı siyasetin yoluna göz atacağımız zaman benzer olguları, farklı olguları, deneysel olup olmadığını ve amaç sonuç içerisinde mi olduğunu bilmek lazım. (Üniversitesi, Karşılaştırmalı siyasal bilimler, 2018). Karşılaştırmalı siyasetin doğruluğunu deneme yanılma yöntemi ile anlamak mümkün değildir. Hatta direkt siyasette deney yoktur. Siyaset ilminde risk vardır ve sonucu tektir. Baktığımız zaman karşılaştırmalı siyaset iç ve dış siyasette özellikle de uluslararası ilişkilerde yaygın biçimde görmek mümkündür. Karşılaştırmalı siyasette yapılan bir işi hatalı yapıldığında, yapılan hatadan geri dönmenin pek mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda deneysel olmadığının yargısına da varabiliriz.

Karşılaştırmalı Siyasette Karşılaştırmalı Metot

Karşılaştırmalı siyaset, siyaset biliminin dallarından bir tanesidir. Bu siyasetin kendi içerisindeki konulardan bahsedilecek olursa karşılaştırmalı metoda değinmek gerekir. Karşılaştırmalı siyaset ve metot birbirinden farklı konuları ele almaktadır. Ama farklı olmasına rağmen karşılaştırmalı metot kendine özgüde değildir (Kondu, 2013, s. 107-108). Karşılaştırmalı metodu kullanmak yeni bir sistem olmamakla birlikte Antik yunan dönemine kadar dayanmaktadır.

Antik Yunan Döneminde Karşılaştırmalı Siyasete Bakış

Karşılaştırmalı siyasetin tarihi yolunu bilmek, bu konu anlamamızı kolaylaştıracaktır. Siyaset biliminde karşılaştırmalı siyaset M.Ö. 500 yıllarına kadar dayanmaktadır. Antik Yunan döneminde Herodotus, Platon ve Aristotoles’in yapmış olduğu siyasal sistem sınıflandırmaları bugünkü karşılaştırmalı siyaset bilimi araştırmalarına da ışık tutacak bir derinliğe sahiptir. (Yılmaz, 2014, s. 13-14)

Bu dönemde karşılaştırmalı siyaset, geleneksel anlayış ve karşılaştırmalı yöntem ne olursa olsun genellemeler üzere inşa edilmiştir. Karşılaştırmalı siyaset şemsiyesi altında sınıflandırması düşüncesinden yola çıkarak, genellikle istatiksel yöntemlerin kullanıldığı Antik Yunan dönemlerinde analiz ve sıralama yöntemlerinin de çok az da olsa kullanıldığı görülmektedir. (Eldem, 2020, s. 61-62)

Sonuç olarak bir bürokrat, diplomat ya da siyasi bir şahıs yapacağı işi devletin menfaati ve milletin refahı için yapmalıdır. Yapacağı bu işleri mantık çerçevesi içinde yapmış olursa siyaset biliminin alt dalı olan karşılaştırmalı siyaset dediğimiz bilme uygun yapmış olur. Karşılaştırmalı siyaset dediğimiz olay Antik Yunan döneminde görülmekle birlikte günümüz siyasetinde de kendisini göstermektedir. Antik Yunan döneminde karşılaştırmalı siyaset istatiksel ve sıralamaya bağlı şekilde analiz sonucunda meydana gelirken, günümüzde bu bilimin fiiliyatını akla yatan tabiriyle yapılmaktadır. Nitekim karşılaştırmalı siyaset Antik Yunan döneminde aşamalar sonucunda olmak üzere orijinal hali diyebiliriz. Günümüzde istatiksel ve sıralama yapılmadan neticeye vararak farkında olmadan karşılaştırmalı siyaset yapmak maalesef orijinalliği bozmaktadır. Siyasette başarı elde etmek için tarihi bilmek lazım. Tarihten ders çıkarmak siyasette insanı hatalardan korur. Karşılaştırmalı siyaseti de güzel biçimde uygulayabilmek için bu bilimin tarihine vakıf olmak lazım.

Kaynakça

Eldem, T. (2020). Bir Alt-Alan ve Yöntem Olarak. Liberal Düşünce Dergisi, 61-62.

(2019). KARŞILAŞTIRMALI SİY0ASAL SİSTEMLER – Ünite 1 Konu Anlatımı 1. (A. üniversitesi, Röportaj Yapan)

Kondu, V. T. (2013). Farklı Pencereler, Farklı Manzaralar. İstanbul: Hiperlink Yayınları.

Üniversitesi, A. S.-A. (2018). Karşılaştırmalı siyasal bilimler [A. üniversitesi tarafından kaydedildi]. eskişehir , tepebaşı, türkiye .

Yılmaz, N. (2014). ANTİK YUNAN DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMALI SİYASET. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13-14.

Nurettin BEDİR

Necmettin Erbakan üniversitesinde siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü okuyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir