I. Marne Muharebesi

6 Eylül 1914: I. Dünya Savaşı: I. Marne Muharebesi başladı ve Alman Ordusu’nun, Fransız-İngiliz Ordusu’na yenilgisiyle sonuçlandı.

*Marne Nehri, Paris yakınlarında gerçekleşen bu savaş; Alman Ordusu’nun savaşın gidişatını öngöremeyerek Fransızlara karşı beklenmedik bir şekilde yenildiği savaştır. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Arşidükü Fransuva Ferdinand’ın öldürülmesi sonrası Avusturya-Macaristan’ın Sırbistan’a savaş ilan etmesi I. Dünya Savaşı’nı başlatmıştır. Avusturya-Macaristan ve Sırbistan’ın; Rusya ve Almanya’yı arkalarına alması bu durumu “Germen-Slav” mücadelesi şekline çevirdi. Almanya birçok siyasi yanlış içerisinde savaşa sürüklenince savaşı çok kısa sürede kazanmak istedi ve planlarını da ona göre yaptı. Almanya’nın savaşın ilk başlarında yürürlüğe soktuğu Schlieffen Planı’nın başarıya ulaşması Fransa tarafından son anda engellenebildi. Marne’de Alman Genelkurmayı daha atak davranabilse, Fransızlarda başlayan panik havası devam etse, bu plan başarıya ulaşabilirdi. Eğer Fransa burada yenilseydi, Rusya muhtemelen kısa süre içinde barışa razı olacaktı. Bu durumda Avusturya, Sırbistan’ı ezme fırsatını yakalayacak ve sonu gelen monarşinin ömrünü uzatabilecekti. Bu durumda Kıta Avrupası’na Almanya hakim olurken, İngiltere, Bonapart döneminde olduğu gibi Avrupa’dan atılacaktı. Ancak Almanlar tüm hesaplarını, Prusya askeri geleneğinin düsturu olan ve savaşların karada yani muharebe meydanlarında kazanılacağına dair inançları üzerine yapmıştı.

KAYNAKÇA

*Arıkan, Refik, I. Dünya Savaşı’nda Marne Cephesi ve Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girişi, VAKANÜVİS- Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, Mart, 2016

*https://www.beyaztarih.com/ansiklopedi/marne-muharebesi

Sedat Yıldız

Sedat Yıldız

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi / İstanbul Üniversitesi, Tarih / Çalışma Alanları: Uluslararası Siyaset, Diplomasi, Tarih

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir