ÇeviriUluslararası İlişkiler

Suriye Ekonomisi: Az olan İyileşme Olasılıkları ile Harabe Halde

Suriye Ekonomisi: Az olan İyileşme Olasılıkları ile Harabe Halde

On yıl süren kanlı iç savaşta geniş alanların yıkılması ve birçok sivilin çökmekte olan ekonomiden muzdarip olmasıyla Suriye’nin yeniden yapılandırılması yaklaşık 250 milyar dolara mal olacak.

Bu bölünmüş ülkenin yeniden yapılandırılması mümkün mü ve İsrail’in çıkarları ne doğrultuda olacak?

On yıllık iç savaşın ardından Esad hala Suriye’de hüküm sürüyor, ancak ülke ekonomisi ufukta iyileşme olmaksızın mahvolmuş durumda. İç istikrarda yeniden yapılanma yönünde her türlü çaba, yaptırımların kaldırılması ve çok yönlü dış yardım pek olası görünmeyen gelişmelerdir. Suriye ekonomisi, şu anda rejimi ve mekanizmalarını sürdürmek için tasarlanmış az bir devlet bütçesiyle asgari düzeyde işliyor. Devlet bütçesi reel olarak önceki yıllara göre daha az olsa da, Suriye para basmadan ödeme yapmakta zorlanıyor, ancak şu anda bunu yapma imkânı yok. Bu durum, yıkılmış ekonominin neden olduğu temel mal kıtlığı ve ithalatı finanse etmekteki güçlükle birlikte, ülkede ani fiyat artışlarına yol açmış ve ekonomik istikrarsızlığı ağırlaştırmıştır.

İç savaşın patlak vermesinden on yıl sonra, Beşar Esad hala hükümetin kontrolünde, ancak Suriye parçalanmış bir ülke. Yüzbinlerce Suriyeli öldürüldü, milyonlarcası ülke içindeki yerlerini terk etmek durumunda kaldı ve milyonlarcası Suriye dışında özellikle Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Almanya’da mülteci oldu. Şu anda Esad’ın kontrolü altında olmayan Suriye’nin orijinal topraklarının üçte biri, ülke nüfusunun yaklaşık üçte birine ev sahipliği yapıyor. Savaşın neden olduğu derin ekonomik kriz, geçtiğimiz yıl COVID-19 salgını ve Batı tarafından rejime karşı artırılan yaptırımlar (ABD yönetimi tarafından kabul edilen ve yürürlüğe giren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası dahil) tarafından ağırlaştırıldı. Haziran 2020’de Esad rejimiyle ekonomik alanda işbirliği yapan herkese ve Suriye’nin mali üssü olarak hizmet eden Lübnan’ın kötüleşen ekonomisine ekonomik zarar vermek için tasarlandı.

Suriye için Makroekonomik Değerlendirmeler

Suriye’nin GSYİH’sına ilişkin güvenilir veri yoktur. Ekonomideki yıkımın, işsizliğin (yüzde 50 olarak tahmin edilmektedir) ve kitlesel göçün bir sonucu olarak, 2020’de GSYH’nin, bir önceki yıl olan 2010’da Suriye’nin tahmini 60 milyar GSYH’sinin yaklaşık yüzde 40’ı olması muhtemeldir. Savaş (2010 fiyatlarıyla) büyümenin yüzde 3 olduğu zaman başladı. Dünya Bankası, savaşın engellenmesi durumunda yıllık büyümenin yüzde 5,3 olacağı teorik bir varsayım altında, Suriye’nin 2011-2018’de GSYH’de 300 milyar dolar kaybettiği değerlendirmesinde bulundu. Ekonomist İstihbarat Birimi (EIU), gerçek özel tüketimdeki düşüşün bir sonucu olarak Suriye GSYH’sinin 2021’de reel olarak da küçüleceğini öngörüyor.

İç savaş sırasında sanayi ve tarıma verilen zarar, Suriye’nin ithalata bağımlılığını artırdı. Bununla birlikte, döviz kıtlığı ve Suriye para biriminin zayıflığı, rejimin gıda ürünleri de dahil olmak üzere ithalatı finanse etme kabiliyetini azalttı. COVID-19 krizinin yaygınlaşmasıyla birlikte, yurtdışında yaşayan Suriyelilerin dövizleri de istihdam edilen ülkelerde ortaya çıkan ekonomik krizlerden etkilendi. Suudi Arabistan’daki Suriye işçilerinin pandemiden önce ailelerine yılda 500 milyon dolar gönderdikleri ve Lübnan’daki Suriyeli işçilerin, ek olarak yılda 250 milyon dolar daha gönderdikleri tahmin ediliyor.

Haziran 2020’den bu yana, resmi döviz kuru 1 Mayıs 2020’de 513 SYP, 1 Ağustos 2016’da dolar için 214 SYP ve 1 Ocak 2011’de 47 SYP ile karşılaştırıldığında ABD doları için 1.256 Suriye lirası (SYP) olmuştur. (Investing.com, Mart 2021). Karaborsada döviz kuru, bir yıl önceki 700 SYP’ye kıyasla Mart 2021’de dolar karşısında 4,000 SYP’ye ulaştı. 2021 yılında 2,000 pound’luk bir faturanın yürürlüğe girmesinin ardından Ocak 5,000’de yeni bir 2017 pound’luk fatura piyasaya sürüldü. BM Dünya Gıda Programı (WFP), temel gıda maddelerinin fiyatlarının şu anda savaştan önceki fiyatlarının 29 katı olduğunu tahmin ediyor (nominal olarak). Bu rakamlar, Suriye para biriminin değerindeki düşüş ve Suriye ekonomisindeki bozulmayı net bir şekilde yansıtıyor.

Nüfus Üzerindeki Etkiler

Temel ihtiyaç malzemelerini ve ilaç kıtlığı nedeniyle, Suriye nüfusunda yoksulluk hakim durumda. Esad rejimi altındaki Suriyeliler, sübvansiyonlu ekmek ve yakıt satın almak için uzun kuyruklarda beklemek zorunda. Suriye’de gıda yardımı sağlayan WFP’nin bir raporuna göre, 12,4 milyon Suriyeli şu anda gıda güvencesi yok: Geçen yıl (salgın sırasında) listeye 4,5 milyon kişi eklendi ve durum her zamankinden daha kötü. Suriye’de WFP’ye ana bağışçılar Almanya, Kanada, Japonya, Norveç ve İrlanda’dır.

Fiyatlar yükselmeye devam ediyor ve bu da Suriyelilerin zaten minimum olan satın alma gücünü daha da zorluyor. Bir kilo şekerin fiyatı bu yıl 700’den 2.400 SYP’ye üç kattan fazla arttı. Sübvansiyonsuz yakıt fiyatı Mart 2021’de litre başına 1.300’den 2.000 SYP’ye yüzde 50’den fazla arttı, sübvanse edilen yakıtın fiyatı litre başına neredeyse yüzde 60 artarak 750 SYP’ye çıktı ve evlerde kullanılan gazın fiyatı yüzde 37 arttı.

Rejime yakın olanların çok daha iyi koşullara sahip olduğu Suriye’de, yolsuzluk ve liyakatsizlik yaygın durumda. Rejimin bağlı olduğu kamu sektörü, muhtemelen kısmi olarak enflasyondan tazminat alıyor. Hükümetin akaryakıt fiyatlarını artırmasından bir gün sonra 2021 yılının ortasında Esad, Ekim 2020’den bu yana verilen üçüncü bağışla, yüz binlerce kamu çalışanı ve Suriye askerine Suriye’deki ortalama aylık ücrete eşit miktarda bağış temin eden bir bildiri yayınlandı. Suriye’nin muhalefet ve Kürtler tarafından kontrol edilen kuzey bölgelerinde ekonomik durum daha iç açıcıdır çünkü uluslararası yardım kuruluşlarının burada faaliyet göstermesi daha kolaydır ve makul miktarlarda gıda ve yakıt mevcuttur. Bu bölgelerde petrol üretilmekte ve diğerlerinin yanı sıra Suriye hükümetine satılmaktadır.

2021 Devlet Bütçesi

Suriye’nin 2021 yılı bütçesi 8.5 trilyon SYP’ye (resmi döviz kuruna göre 6.77 milyar dolar) ulaşırken, devlet gelirlerinin yaklaşık 6 trilyon SYP’ye ulaşarak hedeflenen bütçe açığını 2.5 trilyon SYP (planlanan harcamaların yaklaşık yüzde 30’si) ulaştırması bekleniyor. Suriye bütçesi düzenli bütçe ve yatırım bütçesi olarak ikiye bölünmüş durumda. Yatırımlar harcamaların yüzde 18’ini oluşturuyor bu da 2010’dan bu yana en düşük oran.

2021 bütçesi, Suriye iç savaşı 2011’de başladığından bu yana gerçek değerler bakımından en küçük Suriye devlet bütçesidir. Bir tahmine göre bütçe, Esad’ın kontrolündeki bölgelerdeki mevcut insan sayısı 2010’dakinden önemli ölçüde düşük olsa da (Atlantic Council, Aralık 2020), kişi başına bütçe harcaması reel olarak 2010’a göre en az yüzde 70 daha düşüktür. 2021 bütçesinde öngörülen gelirler, 2010 bütçesine göre reel olarak yüzde 83 daha düşük. Suriye Politika Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan bir rapora göre, vergi dışı gelirler, büyük ölçüde düşen devlet petrol gelirlerinin bir sonucu olarak, 2010’daki üçte ikisine kıyasla 2019’da yıllık kamu gelirlerinin yalnızca üçte birini oluşturuyordu. Rejimin son on yılda petrol ve gaz sektöründeki zararının 91.5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Son aylarda, petrol fiyatlarındaki yükselmesi ve Suriye’deki çatışmaların durgunlaşmasıyla birlikte Suriye, petrol gelirlerinde artış beklentisi içerisinde.

Suriye’de Yeniden Yapılanma

2018 yılında BM, Suriye’deki yeniden yapılanma çalışmalarının 250 milyar dolara mal olacağını belirtti. Bu da, bu amaçla uluslararası bir yardım paketine ihtiyaç duyulacağı otomobil geliyor. İç istikrar, iyileşme için temel bir koşuldur. Suriyelilerin toplu katliamından, Suriye’de kimyasal silah kullanmasından ve ülkede hüküm süren yolsuzluk ve liyakatta Esad’ın Suriye’nin lideri konumunda olması yeniden yapılanmanın önünde bir engeldir. Batı ve Arap dünyası artık onu Suriye’de meşru bir yönetici olarak görmüyor. Bu tutum, ekonomik yardım ve yatırım alma çabalarını engelliyor.

Rejime yakın ülkeler arasında Suriye ekonomisinde yeniden yapılanma ve toparlanmanın öncüsü adaylar bulmak zor. Esad’ın kendisini savunmak için askeri güç kullanmaya kararlı müttefikleri İran ve Rusya, Suriye’nin ciddi ekonomik sorunlarına ve yeniden yapılanması için çözüm sunmuyor . Bu ülkelerin her ikisi de kendi ciddi ekonomik zorluklarıyla karşı karşıyadır. Dahası, zayıflamış bir Esad rejiminin iktidarda tutmanın İran ve Rusya’nın çıkarına olduğu göz ardı edilemez, çünkü bu durum İran ve Rusya’nın Suriye’de müdahale olmaksızın faaliyetlerine devam etmelerini sağlayacaktır. Bazıları, İran’ın savaş sırasında Suriye’ye on milyar dolar para, kredi ve petrol borçlandığına inanıyor. Ancak son yıllarda, İranlıların ekonomik kriz ve yaptırımlardan muzdarip olduğu bir dönemde, İran’da ülke dışına para gönderilmesi yönünde iç eleştiriler var. Görünen o ki, İran’ın şu anda Suriye’de harcadığı para, çoğunlukla doğrudan İran’a bağlı yerel milisler kurmak, silahlandırmak ve işletmek için kullanılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile Suriye arasındaki ilişkiler son yıllarda oldukça iyiydi ve BAE, Kasım 2020’de Suriye’ye bir miktar para tahsil etti. Bu zengin ülke, isterse Suriye’ye yardım edebilir ve yatırım yapabilir, ancak muhtemelen Suriye rejimiyle işbirliği yapan yabancı şirketleri hedef alan, istikrarsız kaldığı ve Batı yaptırımlarına tabi olduğu sürece Suriye’de büyük yatırımlar yapmak için aceleci bir tutum sergilenmeyecektir.

Esad rejimini destekleyen Çin, Suriye’nin yeniden inşasında faydalı olabilecek oldukça gelişmiş yeteneklere sahip. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 2019 yılında Rusya’ya yaptığı ziyarette, ülkesinin “Suriye’nin yeniden yapılanmasına katılmaya hazır olduğunu” söyledi.  Aynı zamanda Çin’in, rejimin tüm ülkeyi kontrol etmediği Suriye’de yakın gelecekte büyük yatırımlar yapıp yapmayacağı, Tahran ve Moskova’nın hamlelerine tabi olup, Çin için yararlı olabilecek çok az stratejik ve ekonomik varlığa sahip olup olmayacağı şüpheyle ifade edilir. Bu nedenle Çin, bu tür yatırımlardan kar etmeyi mümkün kıldığı takdirde ve bu koşullar sağlandığında Suriye’de önemli yatırımlar yapacaktır.

Özet ve Sonuçlar

Suriye’deki ekonomi asgari düzeyde ve zayıf. Tüm parametreleri çok düşük seviyedeyken, nüfusun çoğu gıda güvensizliği yaşıyor ve insani yardıma ihtiyacı var. Yerel para birimindeki düşüş, Suriye ekonomisine duyulan güvenin sürekli çöküşünü yansıtıyor. Küçük devlet bütçesi temel olarak Suriye rejimini, mekanizmalarını ve muhataplarını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Devlet bütçesinin gerçek değeri azalmış olsa da, Suriye, finansmanı için destek olmadan para basıyor ve bu da ülkenin zaten yüksek olan enflasyonunun daha da yükselmesine neden oluyor. Sonuç olarak Suriye halkı bütçe açığını enflasyon vergisinden öderken, rejimin bağlı olduğu kamu sektörü de en azından hibeler şeklinde enflasyon için kısmi tazminat alıyor. Bu durumda, Suriye’nin iç ve siyasi devleti istikrarsız olduğu sürece ufukta, iç savaş toparlanması görünmüyor.

İsrail için Esad bir düşman ve gayrı meşru bir lider olmasına karşın, Suriye nüfusunun ekonomik düşüşü İsrail’in çıkarına değildir. Nüfusun sıkıntısı, Suriyeli mültecilerin Ürdün ve Lübnan’a göçüne ve oradaki istikrarsızlığın artmasına neden olabilir. Suriye’deki ekonomik durum düzeldiğinde, Esad’ın ülkedeki nüfusa ve yeniden yapılanmaya göre öncelikli olan Suriye ordusuna ayrılan kaynakları artıracağına güvenilebilir. Dahası, Rusya ve İran’ın diğer yardım türlerine göre askeri yardımı daha kolay hale geliyor. Bu nedenle İsrail, BAE ile birlikte olarak, Suriye’ye sağlanan her türlü yardımı ülkesinin ordusuna yönlendirilmek yerine doğrudan halk için kullanılmasını sağlamaya çalışmalıdır.

KAYNAK
https://www.inss.org.il/publication/syria-economy/

Berna Aktaş

Berna Aktaş

Küresel Siyaset Merkezi'nde Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir