Uluslararası İlişkiler

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Küresel Siyaset Nedir?

Küresel siyaset, geniş bir perspektifle; uluslararası ilişkiler, göç, ekonomi, toplumsal yapı, din, eğitim, hukuk vb. şekilde devletler arası etkileşime neden ve sonuç oluşturabilecek tüm alanları kapsayan bir yapıdır. Aynı zamanda yönetim birimlerinin işleyiş modellerini, siyasi gücün yönünü, otoritenin yapısını ve hakim ideoloji gibi devletlerin işleyiş modellerini konu alır. Küresel siyasetin merkezinde disiplinlerarası bir etkileşim yatar.

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Nasıl Bir Bölümdür?

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Sosyal Bilimler alanında bir alt disiplindir. Politika, tarih, dilbilim, ekonomi, felsefe, işletme ve hukuk dahil olmak üzere çok sayıda disiplin ile bağlantılıdır. Uluslararası ilişkiler küresel siyaset ile bağlantılı olarak dünyayı etkileyen siyasi konulara ve dış ilişkilere odaklanır. Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencilere dış politika hakkında analiz yapabilme ve bir konu hakkında uzmanlaşma imkanı sunar. 

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Hangi Dersler Yer Almaktadır?

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümündeki ağırlık verilen dersler sırasıyla şunlardır: Uluslararası ilişkiler tarihi, uluslararası ilişkiler teorileri, dış politika analizi ve uluslararası hukuk. Bunların yanı sıra her üniversitede değişkenlik göstermekle beraber yabancı dil, sosyoloji, Osmanlı Devleti siyasi tarihi, yönetim bilimine giriş, siyaset bilimi, Türk dış politikası, uluslararası güncel sorunlar, bölge dersleri, temel hukuk dersleri ve iktisat dersleri de bu bölümde yer almaktadır.

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

Lisans veya yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler için küresel siyaset ve uluslararası ilişkiler bölümü çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler KPSS Lisans ve KPSS Alan sınavlarına girerek KPSS P34 puanı ile bakanlıklarda, Cumhurbaşkanlığına bağlı diğer devlet kuruluşlarında uzman yardımcısı olarak işe girebilir. Ayrıca bu bölümde akademik olarak kendini geliştirmek isteyen öğrenciler üniversitelerde sırasıyla yüksek lisans ve doktora programlarına girerek akademisyenlik yapabilirler.
Özel sektörde ise; Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümü mezunları; dış ticaret başta olmak üzere, medya kuruluşlarında, vakıflarda ve sivil toplum kuruluşlarında istihdam edilmektedir.

Küresel Siyaset Merkezi

Türkiye'nin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Platformu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir